شهید سلیمانی: امام، هنر بزرگی که انجام داد، آمد اسلام را، اسلام ناب را از زیر آوار ۱۴۰۰ ساله بیرون کشید...

شهید سلیمانی: امام، هنر بزرگی که انجام داد، آمد اسلام را، اسلام ناب را از زیر آوار ۱۴۰۰ ساله بیرون کشید...

ما در عالم اسلامی از علمای اسلامی کسی را مثل مقام معظم رهبری، شبیه‌تر به امام در سلوک، مبارزه و در دفاع از انقلاب و اصول نداریم.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو