حکم خدا...

حکم خدا...

رهبر معظم انقلاب: قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشان را پس بدهند. اگر چه به گفته‌ی یک عزیزی، کفش پای [شهید] سلیمانی هم بر سرِ قاتل او شرف دارد و سرِ قاتل او هم برود، فدیه‌ی کفش سلیمانی هم نمی‌شود.
هم آمر، هم قاتل بدانند که در هر زمان ممکن باید انتقامشان را پس بدهند.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو