حقوق بشر آمریکایی

حقوق بشر آمریکایی

شهید حاج قاسم سلیمانی خطاب به آمریکایی‌ها: چه غلطی کردید که امروز برای ما خط و نشان می‌کشید؟ شما که از هیچ جنایتی فروگذار نکردید، امروز با چه پیشینه‌ای کشور ما را تهدید می‌کنید؟ جنایتی بود که انجام نداده باشید؟

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو