به مناسبت روز عرفه؛

انقلاب و انقلابیگری خطّ قرمز قطعی او بود

انقلاب و انقلابیگری خطّ قرمز قطعی او بود

رهبر معظم انقلاب: {شهید سلیمانی} اهل حزب و جناح و مانند اینها نبود، لکن بشدّت انقلابی بود. انقلاب و انقلابیگری خطّ قرمزِ قطعیِ او بود؛ در عالَم انقلابیگری بشدّت پایبند به انقلاب و خط مبارک و نورانی امام راحل (ره) بود

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو