به مناسبت روز عرفه؛

مهم‌تر از قربانی آن چیزی است که انسان برای آن قربان می‌شود

مهم‌تر از قربانی آن چیزی است که انسان برای آن قربان می‌شود

حاج قاسم سلیمانی: قربانی مهم است، اما مهم‌تر از قربانی آن چیزی است که انسان برای آن قربان می‌شود. عظمت آن چیزی که برایش قربانی می‌شود مهم‌تر از خود قربانی است. امام حسین عظیم است اما اعظم از امام حسین علیه السلام آن چیزی است که امام حسین برای آن قربانی شد.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو