به‌مناسبت ایام سالگرد جنگ ۳۳ روزه؛

دلایل آغاز جنگ ۳۳ روزه به روایت شهید سلیمانی

دلایل آغاز جنگ ۳۳ روزه به روایت شهید سلیمانی

شهید سلیمانی: ما باید سه منظور را در اهداف پنهان جنگ ۳۳روزه مدنظر قرار بدهیم؛
اول: فرصت حضور آمریکا و حاکمیت آمریکا در عراق
دوم: آمادگی کشورهای عربی و اعلام پنهان همکاری کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی برای ریشه‌کنی حزب‌الله و تغییر دموگرافی در جنوب لبنان
سوم: اهداف خود رژیم برای بهره‌گیری از این فرصت جهت خلاص شدن از حزب‌الله برای همیشه

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو