به مناسبت ایام سالگرد جنگ ۳۳ روزه؛

شهید عماد مغنیه و عملیات ویژه

شهید عماد مغنیه و عملیات ویژه

شهید سلیمانی: نمونه یک سردار به معنای واقعی، شهید عماد مغنیه بود، [ شهید عماد مغنیه] شبیه‌ترین صفات را در صحنه جنگ به مالک اشتر داشت.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو