نماهنگ معرفی | قائد الحشد

نماهنگ معرفی | قائد الحشد

نخستین مستند بنیاد مکتب حاج قاسم هدیه به مجاهد بزرگ شهید ابومهدی المهندس، جمعه ۱۲دی‌ماه ساعت ۱۷:۵۶ از شبکه خبر و سایت Soleimany.ir منتشر خواهد شد.
تکرار ساعت ۲۳ از شبکه خبر

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو