علیرضا قزوه در بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم:

آثار خوب و شاخصی برای شخصیت شهید سلیمانی منتشر شده است/ شهید سلیمانی نقش بالایی در افزایش توانمندی جبهه مقاومت داشت

مدیر دفتر شعر و موسیقی و سرود صداوسیما گفت: شهید سلیمانی نقش بالایی در افزایش توانمندی جبهه مقاومت داشت.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، علیرضا قزوه مدیر دفتر شعر و موسیقی و سرود صداوسیما از غرفه بنیاد مکتب بنیاد حاج قاسم بازدید کرد.

مدیر دفتر شعر و موسیقی و سرود صداوسیما در حاشیه این بازدید درباره کیفیت آثار منتشر شده برای شخصیت شهید سلیمانی اظهار داشت: آثار خوب و شاخصی برای شخصیت شهید سلیمانی منتشر شده است.

مدیر دفتر شعر و موسیقی و سرود صداوسیما ضمن تقدیر از دست اندرکاران بنیاد مکتب حاج قاسم خاطر نشان کرد: تعداد آثار منتشر شده برای شهید سلیمانی بسیار بالاست.

وی درباره تاثیر شهید سلیمانی در توانمندی جبهه مقاومت یادآور شد: شهید سلیمانی نقش بالایی در افزایش توانمندی جبهه مقاومت داشت.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس