آرزو، اراده و تعلق

حاج قاسم سلیمانی: آرزو و اراده، دو عامل مهمی هستند که پیوسته شخصیت انسان را تحت تأثیر خود دارند. ریشه‌ی استقامت یا تزلزل انسان هم به همین دو عامل بر می‌گردد.
آرزو اگر …

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس گزیده‌ای از بیانات ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی ویدیوکست‌ «آرزو، اراده و تعلق» را منتشر کرد.

 

 

1402/02/10
0
18:18


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس