احسان قدبیگی

کم سو شده چشمان من از گریه‌ی بسیار
من مانده‌ام و یاد تو و حسرت دیدار.

1402/03/07 14:25 احسان قدبیگی


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس