اخلاص

سید حسن نصرالله: [شهید سلیمانی] بسیار صادق بود، با اخلاص بود، اخلاص فراوان برای خدا داشت، و از حسن شهرت و مناصب دنیوی چیزی نمی‌خواست…

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس سخنرانی سیدحسن نصرالله نماهنگ «اخلاص» را منتشر کرد.

 

1401/11/25
0
14:44


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس