«اسطوره‌ حاج‌قاسم و بازسازی هویت ملی ایرانیان»

کتاب «اسطوره‌ حاج‌قاسم و بازسازی هویت ملی ایرانیان» پژوهشی در بررسی مبانی هویت‌یابی ملی و بازسازی هویت ایرانیان است.

پژوهشی درخصوص بررسی مبانی هویت، هویت‌یابی ملی و بازسازی هویت ایرانیان که برای مخاطبان فرهیخته و دانشگاهی ارایه گردیده است. نویسنده، شهید حاج‌قاسم سلیمانی را به منزله‌ی یک اسطوره که ظرفیت‌های متعددی در جهت بازسازی هویت ملی ایرانیان دارد شرح داده است و به‌صورت مصداقی، ظرفیت‌های این فرصت را تبیین نموده است.

کتاب «اسطوره‌ حاج‌قاسم و بازسازی هویت ملی ایرانیان» نوشته مهدی افرازکنجین و توسط انتشارات شرکت چاپ و نشر بین‌الملل منتشر شده است.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس