مصطفی مهدوی نژاد

اشعاری در وصف سردار حاج قاسم سلیمانی از زبان مداح پیرغلام خرمشهری

 

1402/05/08 13:05 مصطفی مهدوی نژاد


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس