اطلاع‌نگاشت | فتح خرمشهر

بنیاد مکتب حاج‌قاسم‌، براساس «سخنرانی شهید حاج قاسم سلیمانی در سالروز گرامیداشت فتح خرمشهر؛ تهران ۱۳۸۵» اطلاع‌نگاشت «فتح خرمشهر» را منتشر کرد.

 

دانلود یکجا 1402/03/03 18:12 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس