اطلاع نگاشت | مهمترین برنامه‌های بنیاد حفظ و نشر آثار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

اطلاع نگاشت | مهمترین برنامه‌های بنیاد چهارمین سالگرد گرامی‌داشت حفظ و نشر آثار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

 

 

مکتب حاج قاسم به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، اطلاع نگاشت « مهمترین برنامه‌های بنیاد حفظ و نشر آثار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/10/11 17:31 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس