اطلاع نگاشت | مهمترین برنامه‌های چهارمین سالگرد گرامی‌داشت شهادت سپهبد «حاج قاسم سلیمانی»

مکتب حاج قاسم به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، اطلاع نگاشت «برنامه‌های گرامی‌داشت چهارمین سالگرد» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/10/07 15:32 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس