«اطلس نقش استان کرمان در دوران دفاع‌مقدس»

«اطلس نقش استان کرمان در دوران دفاع‌مقدس» درباره‌ی سرگذشت حاج‌قاسم سلیمانی در مقطع دفاع‌مقدس می‌باشد.

با اتکا به سندهای دست‌اول مرکز اسناد و تحقیقات دفاع‌مقدس و همچنین بهره‌گیری از منابع موجود در استان کرمان، نقشی که این استان در 8 سال جنگ‌تحمیلی ایفا نموده است در یک اطلس مستند دسته‌بندی و ارایه گردیده است. در بخش‌های مختلف این اثر، نشانه‌های فرماندهی بی‌بدیل سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی بر لشکر 41 ثارالله کرمان نمایان است. این اطلس ازجمله مراجع کسب اطلاعات درباره‌ی سرگذشت حاج‌قاسم سلیمانی در مقطع دفاع‌مقدس می‌باشد.

«اطلس نقش استان کرمان در دوران دفاع‌مقدس» نوشته «عباس میرزایی» است که توسط انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع‌مقدس منتشر شده است.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس