رئیس سازمان صداوسیما طی بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم:

اقدام بنیاد حاج قاسم در تبدیل رشاد‌ت‌های قهرمانان ملی به داستان‌های جذاب در شکل و محتوا برای کودکان و نوجوان کاری ارزشمند است

جبلی در بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم گفت: تبدیل سرگذشت، افتخارات و رشادت‌های قهرمانان ملی به داستان‌های جذاب در شکل و محتوا برای کودکان و نوجوان کاری ارزشمند است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما در هشتمین روز از فعالیت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران طی بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم با تمجید از کتاب “پی نمای از چیزی نمی‌ترسیدم” پرداخت.

رئیس رسانه ملی با تقدیر از بنیاد مکتب حاج قاسم در پرداختن به مفاهیم شجاعت و رشادت‌های حاج قاسم سلیمانی در کتاب‌های کودک و نوجوان، از دست اندرکاران بنیاد تشکر کرد.

جبلی در پایان خاطرنشان کرد: تبدیل سرگذشت افتخارات و رشادت‌های قهرمانان ملی به داستان‌های جذاب در شکل و محتوا برای کودکان و نوجوان کاری ارزشمند است.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس