‍ الگوی حکمرانی حاج‌قاسم در کشور پیاده شود

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی گفت:حاج قاسم موفق شد یک مقاومت بین‌المللی را تحقق ببخشد.

به گزارش بنیاد مکتب حاج قاسم به نقل از فرهیختگان، عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در دومین همایش بین‌المللی «مکتب حاج‌قاسم و رسالت دانشگاه گفت: شخصیت عالمانه، شجاعانه، مدبرانه و مخلصانه سردار سلیمانی در طول عمر جهادی او یک مکتب معرفتی و مدیریتی را برای جبهه مقاومت به ارمغان آورد. از این الگو و مکتب معرفتی و مدیریتی می‌توان به «حکمرانی مقاومت در مکتب شهید سلیمانی» تعبیر کرد.

وی افزود: مکتب شهید سلیمانی ابعاد مختلفی دارد که یکی از ساحت‌های آن مربوط به حکمرانی مقاومت است. شهید حاج‌قاسم سلیمانی در ایجاد یک مدل حکمرانی مشارکتی نقش زیادی داشت. سلیمانی موفق شد یک مقاومت بین‌المللی را تحقق ببخشد.

خسروپناه تاکید کرد: حکمرانی شهید سلیمانی یک مبانی و اصولی دارد و از مبانی و اصول، آثاری در شخصیت او نمایان شد. توحیدمحوری بنیادی‌ترین مبنایی است که در حکمرانی شهید حاج‌قاسم ظاهر می‌شود و بعد ولایت‌مداری و بعد آخرت‌گرایی است.

وی خاطرنشان کرد: شهید حاج‌قاسم سلیمانی در کنار اقتداری که داشت معتقد بود که حکمرانی مقاومت بین‌المللی باید براساس علم و حمکت باشد. حرکت شهید حاج‌قاسم حرکت شیعه‌گرایی به معنای توجه به یک مذهب و حذف مذاهب دیگر نبود و همان‌گونه که با برادران شیعه انس داشت، با برادران اهل سنت هم انس داشت و از ظرفیت آنها هم استفاده می‌کرد.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه ازاد اسلامی اظهارکرد: از ویژگی‌های هویتی حاج‌قاسم اعتمادبه‌نفس واقع‌بینانه، دشمن‌شناسی و دشمن‌ستیزی هدایت‌گرایانه و اخلاص بود.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس