الیاس چگینی

تمام کسانی که به زیارت مزار متبرک حاج قاسم مشرف شده‌اند معترفند که حال و هوای خاصی را در آن جغرافیا حس کرده‌اند. هر کس به نوعی در مختصات عرفانی سردار دل‌ها قرار گرفته و دریافت خاصی از زیارت مزار ایشان داشته است.

1402/01/15 12:20 الیاس چگینی


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس