«امام حسین(ع)»

شهید حاج قاسم سلیمانی: من فکر کردم کلامی از خودم نگویم بهتر است کلام آن‌ها را یادآوری کنم.
کلام یک انسانی که از زاویه یک شیعه و از زاویه‌ی دیگری به امام حسین می‌نگرد و امام حسین را به جامعه‌ی خودش معرفی می‌کند.
این رهبر بزرگ پاکستان جمله‌ی زیبایی دارد: «هیچ نمونه‌ای از شجاعت، بهتر از آن که امام حسین از لحاظ فداکاری و تهور نشان داد، در عالم پیدا نمی‌شود»

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس گزیده‌ای از بیانات ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی ویدیوکست‌ «امام حسین(ع)» را منتشر کرد.

1402/04/22
0
23:16


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس