«انسان‌های فداکار»

شهید حاج قاسم سلیمانی: عامل انسان‌های فداکار، خیلی عامل بزرگی است. چه چیزی حکومت امیرالمومنین را دچار مشکل کرد؟ نبود انسان‌های فداکار.

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس گزیده‌ای از بیانات ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی کلیپ‌نوشت «انسان‌های فداکار» را منتشر کرد.

1402/03/29
0
07:29


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس