«انکسار»

شهید حاج قاسم سلیمانی: برادرها اگر در هر ارتقایی و ارتفاعی که انسان پیدا می کند، حالا این ارتقاء و ارتفاع چه منصبی باشد، مسئولیتی باشد، چه مقام مادی باشد، ثروتی پیدا بکند، چه علمی پیدا بکند، اگر در آن انکسار وجود نداشته باشد، خود شکستگی وجود نداشته باشد، این تکبر و غرور و نخوت و طاغوت را درست می کند.

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس گزیده‌ای از بیانات ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی ویدیوکست‌ «انکسار» را منتشر کرد.

1402/06/18
0
13:52


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس