بازدید رئیس کتابخانه غازی خسروبیگ سارایوو از غرفه «مکتب حاج قاسم»

« عثمان لاویچ»، رییس کتابخانه «غازی خسروبیگ» شهر «سارایوو» عصر امروز در غرفه انتشارات «مکتب حاج قاسم» حضور یافت و از آثار عرضه شده بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، رییس کتابخانه «غازی خسروبیگ» شهر «سارایوو» عصر امروز از غرفه انتشارات «مکتب حاج قاسم» در نمایشگاه سی و چهارم کتاب تهران بازدید کرد.

«عثمان لاویچ» که دو روز پیش به همراه هیئتی جهت انعقاد چندقرارداد همکاری به ایران سفر کرده است، با حضور در غرفه، از آثار منتشر شده با موضوع شخصیت شهید «قاسم سلیمانی» بازدید کرد و در جریان تازه‌های نشر مکتب حاج قاسم قرار گرفت.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس