با همه ارتباط برقرار کنید

🔺حاج قاسم سلیمانی: با همه ارتباط خوب و مثبت برقرار کنید حتی با کسانی که ظاهرشان با شما متفاوت است. اگر هدف داری نترس! برو و اثر بگذار…

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس گزیده‌ای از بیانات ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی ویدیوکست‌ «با همه ارتباط برقرار کنید» را منتشر کرد.

 

 

1402/01/14
0
15:37
دانلود


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس