برنامه تلویزیونی | راز شهادت (4)

برنامه تلویزیونی « راز شهادت» | قسمت چهارم

عنوان برنامه: شهادت،پیشنهادی برای زندگی

میهمان: «آیت الله علی فروغی»

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، قسمت پنجم از برنامه تلویزیونی «راز شهادت» را منتشر کرد.

1402/12/08
0
14:10
دانلود


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس