برنده آخرت ابدی

شهید حاج قاسم سلیمانی: شهدا خیلی انسان‌های تیزهوش و باذکاوتی هستند، ذکاوت این است که من چگونه بین دنیا و آخرت ابدی، بتوانم برنده‌ی آخرت ابدی بشوم.

بنیاد مکتب حاج قاسم  نماهنگ «برنده آخرت ابدی» را منتشر کرد.

1401/11/12
0
00:03


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس