مدیرعامل نشر ۲۷ بعثت در بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم:

بنیاد مکتب حاج‌قاسم در جهت تولید آثار باکیفیت برای این شخصیت ورود کند

کلاته عربی گفت: حاج قاسم شخصیت بزرگی دارد و نیاز به تولید چندین کتاب باکیفیت برای این شخصیت محبوب داریم.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، جواد کلاته عربی مدیرعامل نشر ۲۷ بعثت عصر امروز (یکشنبه) طی بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم در پنجمین روز از نمایشگاه بین‌المللی کتاب اظهار داشت: بنیاد مکتب در جهت تولید آثار باکیفیت برای شهید حاج قاسم سلیمانی اقدام کند.

مدیرعامل نشر ۲۷ بعثت ادامه داد: مخاطب شهید سلیمانی تشنه است و نباید فرصت را از دست بدهیم و بنیاد مکتب به دنبال تولید یک اثر جدی از حاج قاسم باشد.

وی یادآور شد: حاج قاسم شخصیت بزرگی دارد و نیاز به تولید چندین کتاب باکیفیت برای این شخصیت محبوب است.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس