معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد کرد:

تجهیز کتابخانه مدارس به کتاب‌های منتشر شده با محوریت شهید سلیمانی

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، تولیدات محتوایی عرضه شده این غرفه برای گروه سنی کودک و نوجوان را بهترین گزینه برای استفاده در طرح تجهیز کتابخانه مدارس دانست.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، «معصومه نجفی پازوکی» که برای بازدید از آثار انتشارات «مکتب حاج قاسم» در این غرفه حاضر شده بود، جای آثاری همچون «پی نمای از چیزی نمی ترسیدم» و دیگر تولیدات حوزه کودک را در کتابخانه مدارس خالی دانست.

وی ظرفیت وجودی کودکان درباره شهید سلیمانی را بسیار وسیع دانست که علاوه بر انتشار کتاب باید با تولیداتی مثل فیلم، بازی رایانه‌ای، نرم افزار و …. از این ظرفیت بهترین استفاده را برد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد داد کتاب‌های منتشر شده مکتب حاج قاسم برای گروه سنی کودک و نوجوان در طرح تجهیز کلاس به کتابخانه در سراسر کشور معرفی و توزیع شود.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس