سفیر کشور بولیوی در ایران طی بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم عنوان کرد؛

تحسین شخصیت شهید سلیمانی به خاطر حضور در جبهه مقاومت

رومینا گوادالوپه پرز راموس گفت: جزو اولین افرادی بودم که با شنیدن خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی ناراحت شدم و قلب من آکنده از درد شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، رومینا گوادالوپه پرز راموس، سفیر کشور بولیوی در ایران عصر امروز (دوشنبه) طی بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم در ششمین روز از نمایشگاه بین‌المللی کتاب با بیان اينکه شخصیت شهید سلیمانی را به خاطر حضور در جبهه مقاومت تحسین کردم، اظهار داشت: شهید سلیمانی به خانواده‌های نیروهای مقاومت ابراز لطف و محبت داشت.

رومینا گوادالوپه پرز راموس ادامه داد: من جزو اولین افرادی بودم که با شنیدن خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی ناراحت شدم و قلب من آکنده از درد شد و در مراسم گرامیداشت این شخصیت حاضر شدم.

سفیر بولیوی در ایران در پایان به عکس‌های موجود در غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم اشاره کرد و افزود: سربند این شخصیت در غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم نشان‌دهنده یک مبارز در راه خدا است که من را تحت تاثیر قرار داد.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس