ترنم رستمی

سردار دلها، من کوچکترین سرباز این آب و خاکم که با شما و امام زمانم عهد میبندم که با همین دست کوچک از ایرانم دفاع کنم و باهمین چادر، محافظ چادرخاکی مادرم حضرت فاطمه زهرا(س) باشم.

 

1401/12/08 09:45 ترنم رستمی


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس