مهدی محمدی منفرد

تصاویر حاج قاسم و ابومهدی درون کشتی توقیف شده‌ اسرائیلی

ویدئوی جدید انصارالله یمن از درون کشتی توقیف شده اسرائیلی که در آن تصاویر شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس توسط مبارزان انصارالله به اهتزار درآمد.

1402/11/14 17:33 مهدی محمدی منفرد


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس