مشاور عالی فرمانده کل قوا، در بازدید از غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم خبر داد:

تصویب واحد درسی دانشگاهی با عنوان «مکتب سلیمانی»

سرلشکر «رحیم صفوی» در بازدید از غرفه انتشارات «مکتب حاج قاسم» با اشاره به اینکه حاج قاسم فقط یک فرد نیست بلکه یک مکتب است، از تصویب یک واحد درسی دانشگاهی با عنوان مکتب سلیمانی در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، سرلشکر «رحیم صفوی» مشاور عالی فرمانده کل قوا دقایقی پیش در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم حضور یافت و در جریان تازه‌ترین آثار منتشر شده مکتب قرار گرفت.

ریاست پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با وام گرفتن از تعبیر مقام معظم رهبری که از شهید سلیمانی با تعبیر مکتب یاد کرده‌اند، اظهار داشت: با توجه به اهمیت معرفی اندیشه و مکتب حاج قاسم، یک واحد درسی دانشگاهی با عنوان «مکتب سلیمانی» تصویب و سرفصل‌های آن نیز تعریف شده و به دانشگاه‌های سراسر کشور ارسال شده است.

سرلشکر صفوی در همین راستا توصیه کرد: انتشارات مکتب حاج قاسم با تولید و انتشار یک کتاب علمی که جامع اندیشه، اخلاق و عملکرد شهید سلیمانی باشد، به معرفی این شخصیت در فضای دانشگاهی کمک کند.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس