تعلق الهی شهید

شهید حاج قاسم سلیمانی: اگر انسان وجودش پر شد از محبت خدا و حبّ به خدا، همه‌ی این وجود تهی می‌شود از محبت‌های دیگر و موضوعات دیگر.

لذا کارخانه‌ی او، زندگی او، دنیای او، متعلّقات او تحت تاثیر این تعلّق قرار می‌گیرند و او را بی‌قرار می‌کنند. به سمت خود می‌کشند شهدا تعلّقاتشان، تعلّقات متعالی بود. در سطح عالی بود.الهی بود.برای رسیدن به خدا بود.

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس گزیده‌ای از بیانات ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی ویدیوکست‌ «تعلق الهی شهید» را منتشر کرد.

1402/02/16
0
11:38


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس