امیرحسین مزیدی

همیشه اسم بنیامین را دوست داشتم، اما بعد از شهادت حاج‌قاسم، همسرم اسم قاسم را برای پسرمان پیشنهاد داد. همسرم طلبه است و حاج‌قاسم را خیلی دوست دارد. اسم قاسم را قبول کردم، هم به‌خاطر حاج‌قاسم و هم به‌خاطر حضرت قاسم«ع».

قاسم، سیزدهم مرداد ۱۴۰۰ متولد شد. ماه ذی‌الحجه هم بود، ماه حاجی‌ها. برای همین به او حاج‌قاسم می‌گویند. وقتی به عکس‌های حاج‌قاسم که به دیوار زده‌ایم نگاه می‌کنم، به پسرم می‌گویم: «تو باید راه حاج‌قاسم را ادامه بدهی.» باید از خون حاج‌قاسم به هزاران قاسم برسیم!

حاج‌قاسم خودش دنبال شهادت بود. در مستندی دیدم که حاج‌قاسم، لباس عماد مغنیه را در منزل نگه داشته و همیشه آن را می‌دیدند و گریه می‌کردند و یاد شهدا در زندگی‌شان زنده بوده‌ است. اینکه حاج‌قاسم شهید شد، برای این بود که شهیدگونه زندگی کرد.

 امیرحسین مزیدی پدر قاسم مزیدی

 

1402/04/25 14:51 امیرحسین مزیدی


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس