علی نیکوئی

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریدهٔ عالم دوام ما

ارسالی مخاطبین از مدینه منوره | ۲۷ خرداد ۱۴۰۲

 

1402/03/29 14:24 علی نیکوئی


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس