جامعه مسیحیان‌عراق حاج‌قاسم را متعلق به خودمی‌دانند

رئیس جنبش بابلیون در دیدار وزیر امور خارجه با تشریح اقدامات و خدمات منحصر بفرد سردار سلیمانی به جامعه مسیحیت در عراق، گفت: جامعه مسیحیان عراق امنیت خود را مرهون رشادتهای این سردار بزرگ ایران هستند.

به گزارش بنیاد مکتب حاج قاسم به نقل از ایرنا، رایان الکلدانی رئیس جنبش بابلیون به همراه خانم ایفان فائق جابرو وزیر مهاجرت عراق روز پنجشنبه با حسین امیرعبداللهیان در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد دیدار کردند.

در این دیدار، وزیر خارجه ویژگی سردار سلیمانی در مبارزه با داعش را، احترام و اهمیت ویژه به اقلیت مذهبی و مسیحیت در عراق دانست.

رئیس جنبش بابلیون در این دیدار، به تشریح اقدامات و خدمات منحصر بفرد سردار سلیمانی به جامعه مسیحیت در عراق پرداخته و تصریح نمود که جامعه مسیحیان عراق، حاج قاسم را متعلق به خود می‌دانند و امنیت خود را مرهون رشادتهای این سردار بزرگ ایران هستند.

امیرعبداللهیان ضمن تشکر از این حق شناسی ارزشمند جامعه مسیحیان عراق، جامعه مسیحیان ایران را از هم‌میهنان شریف و غیرتمند کشور دانسته و بر تعاملات متقابل مسیحیان ایران و عراق تاکید کرد.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس