جواد دوربین

روایت مسئول ایثارگران سپاه از پیگیری حاج قاسم برای تفحص شهدای خان طومان

🔸حاج قاسم یک ساعت قبل از شهادتش پیگیر تفحص شهدای خان طومان بود. می‎گفت روی رفتن به مازندران را ندارم.

 

1402/02/17 15:54 جواد دوربین


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس