حسین امیرعبداللهیان

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صفحه مجازی خود نوشت:

تلاش برای اتحاد و برادری میان امت‌اسلام و مردم مظلوم و آگاه منطقه؛ همان طرحی بود که سردار دل‌ها شهید‌‌‌ حاج‌قاسم سلیمانی عزیز، قهرمان بزرگ مبارزه با صهیونیسم و‌ تروریسم، برای اجرای آن ۳۰‌‌سال نخوابید! بدیهی است این طرح دشمنانی دارد. اما مهم طرح است که با جدیّت در حال پیگیری است.

 

1402/03/29 12:53 حسین امیرعبداللهیان


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس