حامد کوچک زاده

شهید سلیمانی الگوی جوانان مسلمان نیجریه‌ای

🔺شیخ «احمد یوسف یاشی»، نماینده جنبش اسلامی نیجریه در ایالت بائوچی:از جوانان مسلمان نیجریه‌ای می‌خواهم شهید سردار سلیمانی را الگو قرار دهند که همه زندگی خود را وقف خدمت به‌بشریت کرد.

شهید سردار سلیمانی در مسیر مقاومت، محکم ایستاد و توطئه شیطانی آمریکا را در منطقه غرب آسیا شکست داد.

 

1401/12/27 13:10 حامد کوچک زاده


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس