حقیقت ذکاوت

حاج قاسم سلیمانی: شهدا خیلی انسان‌های تیزهوش و با ذکاوتی هستند.
ذکاوت در این نیست که
من چگونه ثروت اندوزی کنم.
ذکاوت این است که من چگونه
بین دنیا و آخرت ابدی
بتوانم برنده آخرت ابدی بشوم.
ذکاوت این است که
بین دو مرگ اختیاری و اجباری
انسان بتواند خودش داوطلبانه
آن ««مرگ اختیاری» را انتخاب کند.

🎧 بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس گزیده‌ای از بیانات ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی ویدیوکست‌ «حقیقت ذکاوت» را منتشر کرد.

1402/02/06
0
11:52


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس