دست‌نوشته | سلام بر مردان و زنان مجاهد فلسطین

انتشار برای نخستین بار دستخط شهید حاج قاسم سلیمانی

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام بر مردان و زنان مجاهد فلسطین که
لاینام ایام الخوف

سلام بر مردان و زنان مجاهد فلسطین، که روزگار ترس و وحشت، آنان را به خواب نمی‌افکند.

السلام علی رجال و نساء فلسطين المجاهدين الذین لاینامون أيام الخوف

دانلود یکجا 1402/10/12 15:13 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس