احمد رضایی اوندری

شهید سلیمانی: دفاع از فلسطین مصداق واقعی دفاع از اسلام و قرآن است و هرکس ندای شما را بشنود و به یاری شما نشتابد مسلمان نیست.

1402/11/14 17:38 احمد رضایی اوندری


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس