دیوارنگاره جدید مکتب حاج قاسم

کدام گل که به روی تو مانَد اندر باغ
کدام سرو که با قامتت سرافرازد

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم در آستانه سال نو از دیوارنگاره جدید مکتب حاج قاسم در کرمان رونمایی کرد.

1401/12/28
0
13:56


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس