رحمان بهرامی

زنده‌کردن یاد و خاطره شهید سلیمانی توسط والدین شهید روح‌الله عجمیان

🔸پسرم را مظلومانه به شهادت رساندند. او عاشق وطنش بود. شادی روح همه مدافعان امنیت، مدافعان حرم و علمدارمون شهید سلیمانی صلوات ختم می‌کنیم.

1401/12/20 13:43 رحمان بهرامی


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس