روح مقاومت

سید حسن نصرالله: نقطه اتصال حقیقی که در طول بیست سال، خون ،روح، معنویت و تفکر از آن در محور مقاومت جاری بود حاج قاسم سلیمانی بود.

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس سخنرانی سیدحسن نصرالله نماهنگ «روح مقاومت» را منتشر کرد.

1401/12/08
0
09:59


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس