زهرا ناصری

انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت

🔻داغ حاج قاسم هیچ وقت سرد نمی‌شود.‌..

 

 

1401/11/08 11:48 زهرا ناصری


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس