سرباز ولایت

سید حسن نصرالله: حاج قاسم همانطور که بعدها در وصیت‌نامه‌اش هم آشکار شد، ژنرال مملکت نبود بلکه سرباز ولایت بود، آری او این چنین زندگی کرد…

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس سخنرانی سیدحسن نصرالله نماهنگ «سرباز ولایت» را منتشر کرد.

 

1401/12/02
0
08:36


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس