سوشیانا قوامی از سنندج

به عشق حاج قاسم آمدم که فرمودند جمهوری اسلامی حرم است، والله والله والله این خیمه اگر آسیب دید، قرآن آسیب می بیند.

1401/11/23 17:13 سوشیانا قوامی


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس